Ceník

Cena se dojednává dle nároku a obtížnosti vystoupení.

Vystoupení lze různě kombinovat a cenově upravit ke spokojenosti obou stran.
Jsme schopni udělat doprovodný program na celou akci.
Vše záleží na dohodě.