Práce ze země

Jedná se o ukázku přirozené komunikace s koněm vedeného na vodítku, který překonává různé překážky. Toto vystoupení lze publikovat v různých verzích do kterých je zapojena malá dívka